Skip to : [Content] [Navigation]

Welkom by Bybel.co.za

Welkom by die amptelike tuiste van die 1933/53-, die 1983-vertaling en Bybel vir almal op die Internet. Die Bybelgenootskap wil graag mense aanmoedig om die Bybel te lees en te bestudeer - dit sluit jou in. Ons gebed is dat mense wat hierdie webwerf besoek in die geloof sal groei. Mag hierdie vertalings van die Bybel vir jou tot seën wees.

 • Soek
Soek HelpHelp
 1. Kies die Bybelvertaling. Daar is drie opsies beskikbaar: 1933/1953, 1983 of die Bybel vir almal.
 2. Kies die gedeelte van die Bybel - hele Bybel, Nuwe of Ou Testament, of een van die Bybelboeke.
 3. Laastens, is dit 'n woord, woordsegment of frase wat gesoek word.
  Woorde is soos Jesus, liefde, sonde ensovoorts. Let wel drieletter woorde word nie hier gebruik nie.
  Segment is iets soos Abra, Lig, God dws alle drieletter of korter woorde of gedeeltes van woorde.
  Frase is byvoorbeeld: ek het jou lief, of jou sonde is vergewe ensovoorts.
 4. Gebruik Lees die Bybel indien 'n spesifieke vers bv Johannes 3:16 gesoek word.

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

BibleSA | Bybelgenootskap van Suid-Afrika