Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

’n PSALM van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.

Jes. 40:11; Eség. 34:23; Joh. 10:11.
2

Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

Ps. 31:4; Jes. 40:11.
3

Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.

Ps. 5:9. Ps. 25:11.
4

Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.

5

U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

Ps. 78:19. Ps. 16:5.
6

Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.