Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

’n PSALM van Dawid. Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon;

II Sam. 6:12; I Kron. 15:25. Ex. 9:29; Deut. 10:14; I Kor. 10:26 ens.
2

want Hý het dit gegrond op die seë en dit vasgestel op die strome.

Ps. 136:6.
3

Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek?

Ps. 15:1-5. Ps. 2:6.
4

Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.

Ps. 18:21 ens.Ps. 73:1; Mt. 5:8.
5

Hy sal seën wegdra van die HERE en geregtigheid van die God van sy heil.

Ps. 27:9.
6

Dit is die geslag van hulle wat na Hom vra, wat u aangesig soek — dit is Jakob. Sela.

7

Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!

8

Wie is tog die Erekoning? Die HERE, sterk en geweldig, die HERE geweldig in die stryd.

9

Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!

10

Wie is dan tog die Erekoning? Die HERE van die leërskare — Hy is die Erekoning! Sela.