Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

“Dan begin ek bewe en gaan my hart aan die ruk.

2

Hoor hoe bulder die stem van God, hoe dreun dit uit sy mond!

3

Hy laat dit losbreek in die hemelruim, Hy laat dit blits tot by die uithoeke van die wêreld,

4

en dan kom die donderslag. God laat sy magtige stem hoor, Hy stuur die onweer in volle krag wanneer Hy sy stem laat hoor.

5

Met sy stem laat God magtige dinge gebeur. Hy doen groot dade en ons begryp dit nie.

6

Hy beveel die sneeu om op die aarde te val; die reëns val, stortreëns wat getuig van sy krag.

7

Hy laat alle mensewerk tot stilstand kom sodat alle mense sy werk kan leer ken.

8

Die diere soek skuiling en bly in hulle skuilplekke.

9

Die stormwind kom uit sy blyplek, die yswinde wat koue bring.

10

As God die wind laat waai, ys dit en vries die groot waters.

11

Hy laat die wolke swaar word van vog, Hy stuur sy weerligte in die wolke in.

12

Hy laat die wolke in die rondte maal, hulle doen wat Hy bepaal, hulle gehoorsaam sy bevele die wêreld oor.

13

God stuur die storm óf om te straf óf om vir die aarde te sorg óf om sy liefde te toon.

14

“Luister hierna, Job, staan stil en dink na oor die wonderdade van God.

15

Weet jy hoe Hy dit alles voorberei, hoe Hy die lig deur die wolke laat breek?

16

Weet jy hoe die wolke sweef? Dit is die wonderlike werk van Hom wie se kennis volmaak is.

17

Jy wat jou nie eens met klere kan beskerm teen die hitte wanneer die aarde gloei onder die woestynwind nie,

18

kan jy saam met Hom die hemelruim oopspan, stewig soos 'n spieël wat gegiet is?

19

Sê jý dan vir ons wat ons vir God moet sê. In ons onkunde kan óns Hom nie antwoord nie.

20

Moet aan Hom vertel word wat ek sê? Moet aan Hom meegedeel word wanneer 'n mens praat?

21

“Niemand kon die lig sien nie, die wolke het dit donker gemaak. Maar die wind het gekom en hulle weggewaai.

22

Uit die noorde kom die goudglans, die majesteit van God is ontsagwekkend.

23

Ons kan by die Almagtige nie kom nie, sy krag is groot. Hy laat reg en geregtigheid geskied, Hy verdruk niemand nie.

24

Daarom dien die mense Hom, en sien Hy nie dié raak wat dink dat hulle wysheid het nie.”